.
.

Chỉ người có tư duy hoàn hảo mới tìm ra lỗi sai của 1 chiếc đồng hồ trong 3 giây!


Mặt đồng hồ nào có lỗi? A, B hay C? Chi tiết sai là gì?

Chỉ có 1 mặt đồng hồ bị lỗi sai, bạn quan sát tinh ý và nhanh mắt, nhanh trí mới tìm ra chi tiết sai.

Mặt đồng hồ nào có lỗi? A, B hay C? Chi tiết sai là gì?

Chỉ người có tư duy hoàn hảo mới tìm ra lỗi sai của 1 chiếc đồng hồ trong 3 giây! - Ảnh 1.

Bạn tìm ra lỗi sai chưa?

Chỉ người có tư duy hoàn hảo mới tìm ra lỗi sai của 1 chiếc đồng hồ trong 3 giây! - Ảnh 2.

Hy vọng, câu đố không quá khó với các bạn. Chắc có bạn đã tìm ra lỗi sai. Chúc mừng bạn!

Sau đây là đáp án:

Chỉ người có tư duy hoàn hảo mới tìm ra lỗi sai của 1 chiếc đồng hồ trong 3 giây! - Ảnh 3.

Mặt đồng hồ A mắc lỗi sai, số 6 và 12 bị hoán đổi vị trí.

Nguồn bài và ảnh: The Laugh ClRelated articles
Bài viết cùng chuyên mục