.
.

Thẻ lưu trữ cho:,

Nữ Giám đốc Cao Kim Thoa: Quay lại Kinh Doanh Online & XDHT là quyết định sáng suốt sau 2 năm đại dịch

Vừa nhận chức ở vị trí Giám Đốc Phát triển thị trường của DUO Beauty, nữ Doanh Nhân Cao Kim Thoa có những chia sẻ về con đường sự nghiệp kinh doanh online...