.
.

Thẻ lưu trữ cho:, , ,

Học người Nhật cải thiện sức khỏe chỉ với bài xoa bóp tay cổ xưa

Theo trường phái Jin Shin Jyutsu của Nhật, mọi vấn đề trong cơ thể đều xuất phát từ căng thẳng và có thể khơi thông bằng cách xoa bóp bàn tay. Căng thẳng...