.
.

Thẻ lưu trữ cho:, ,

Phim tử tế hay nhảm đều “chết” thảm

Ngoại trừ “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, doanh thu phòng vé năm 2015 của phim Việt thất bại thảm hại so với năm trước. Nếu năm ngoái, phim Việt bội thu...