.
.

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải được xếp hạng Di tích Quốc gia


Tối 31.12, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải”, tỉnh Yên Bái.

Tại buổi lễ này, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt “Danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải”, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch và trao Chứng nhận “Lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái” là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Việc xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải và Chứng nhận “Lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái” là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia có ý nghĩa quan trọng, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái; có tầm ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào người Mông huyện vùng cao Mù Cang Chải.

Từ đó góp phần tạo thuận lợi cho công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái; đồng thời, đặt ra trách nhiệm đối với tỉnh, với các cấp, các ngành và huyện Mù Cang Chải trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích.

ruongbacthangmcc
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải – Ảnh: Cao Xuan Thành

Khẳng định về việc bảo tồn, phát huy các giá trị của di tích, di sản gắn với phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn, ông Trần Huy Tuấn Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho hay, UBND huyện Mù Cang Chải tiếp tục phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch,  các sở, ngành chức năng: Triển khai tổ chức thực hiện tốt các biện pháp bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử – văn hóa đối với di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ mừng cơm mới của người Mông, huyện Mù Cang Chải.

Tổ chức cắm mốc giới bảo vệ di tích, gắn bia di tích; tổ chức các hoạt động tu sửa, tiếp tục mở rộng diện tích ruộng bậc thang ở những nơi có điều kiện phù hợp, đồng thời thực hiện các giải pháp đảm bảo cảnh quan khu vực di tích.

Xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải gắn với phát triển du lịch. Bên cạnh đó phối hợp với UBND thị xã Nghĩa Lộ và các ngành, các địa phương trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch, đặc biệt là phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghệ thuật Xòe Thái, di tích quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ mừng cơm mới, phấn đấu từ nay đến năm 2025, xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch; thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa – du lịch…

Theo 1thegioi.vnBài viết cùng chuyên mục