.
.

CEO AN HUI SEOP sắp mở công ty nhượng quyền hiệu cầm đồ “LoiLoi” tại Việt Nam và Campuchia


CEO AN HUI SEOP đang có kế hoạch mở công ty nhượng quyền hiệu cầm đồ “LoiLoi” bắt đầu từ Việt Nam và Campuchia vào cuối năm nay, sẽ thực hiện bắt đầu từ Việt Nam.

h5

Bit5 hiện đang chuẩn bị thành lập một công ty nhượng quyền hiệu cầm đồ LoiLoi tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Việt Nam, và có kế hoạch hoạt động trên ít nhất 300 cửa hàng vào năm 2021.

Cơ sở kinh doanh nhượng quyền hiệu cầm đồ LoiLoi, mà công ty Bit5 đang cố gắng tiếp cận thị trường Đông Nam Á, đang thực hiện cung cấp dịch vụ dành cho khách hàng có thu nhập thấp ở Đông Nam Á, với phương châm để cho tầng lớp bình dân ở Đông Nam Á có thể sử dụng một cách thuận tiện.

h6

 

Khoản vay nhượng quyền hiệu cầm đồ LoiLoi hiện nay đang được nhiều khách hàng mong đợi là một tiện ích cho người dân Đông Nam Á với lãi suất thấp.

Với mục tiêu có 300 cửa hàng vào năm 2021, dự án LoiLoi của Bit5 sẽ hoàn thành việc mở ít nhất 30 cửa hàng vào trước tháng 12 năm nay.

h7

Gần đây nhận được rất nhiều đánh giá tích cực là sản phẩm dịch vụ cho vay thế chấp tốt nhất tại các nước Đông Nam Á, các nước Châu Á như Hàn Quốc và Nhật Bản việc nhượng quyền cửa hàng cầm đồ đã phát triển từ năm 1960.

Ước tính chính xác giá trị tài sản của khách hàng, chẳng hạn như khoản vay do ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cấp dịch vụ sẽ được hình thành.Bài viết cùng chuyên mục