.
.

Thẻ lưu trữ cho:,

BHD sản xuất phim trên nền tảng số

Với xu thế 4.0, BHD quyết định “quay mặt” với truyền hình để đầu tư sản xuất các chương trình lớn cho nền tảng số mà bộ phim đầu tiên trong chuỗi...